Senin, 07 Desember 2009

Hati_ku mengenang Mursyid_kuMaka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya [Tuhan yang berkuasa seperti] demikian benar-benar [berkuasa] menghidupkan orang-orang yang Telah mati. dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
QS [30] : 50

Allah memegang jiwa [orang] ketika matinya dan [memegang] jiwa [orang] yang belum mati di waktu tidurnya; Maka Dia tahanlah jiwa [orang] yang Telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan[1313]. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.
QS [39] ; 42

[1313] Maksudnya: orang-orang yang mati itu rohnya ditahan Allah sehingga tidak dapat kembali kepada tubuhnya; dan orang-orang yang tidak mati Hanya tidur saja, rohnya dilepaskan sehingga dapat kembali kepadanya lagi.

Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup[191]. dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab [bataS].
QS. [3] : 27

[191] sebagian Mufassirin memberi misal untuk ayat Ini dengan mengeluarkan anak ayam dari telur, dan telur dari ayam. dan dapat juga diartikan bahwa pergiliran kekuasaan diantara bangsa-bangsa dan timbul tenggelamnya sesuatu umat adalah menurut hukum Allah.

Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. [yang memiliki sifat-sifat] demikian ialah Allah, Maka Mengapa kamu masih berpaling?
QS [6] : 95

Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya [hujan]; hingga apabila angin itu Telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. seperti Itulah kami membangkitkan orang-orang yang Telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.
QS [7] : 57

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya. dan seperti Itulah kamu akan dikeluarkan [dari kubur].
QS [30] : 19

Sabtu, 05 Desember 2009

Maqam Mursyid_ku & Mata Air
Ya Robb,
Hamba yang tua renta, bodoh ilmu dan tidak dapat lepas dari ke_dholim_an kepadaMu
Laa ilaaHha illa anta subhaanaka inni kuntu minadl-dlolimiin
Hamba mohon petunjuk_MU, ampunan_MU

Ya Robb
Jangan hukum hamba jika berbuat salah, dlolim dan dosa
Sapa_lah hamba yang bodoh ,tua renta dan kelabu ini
Dengan ……………………………..
Maha Lembut Dzat_MU
Dengan Anugerah Maha kasih sayang_MU,
Agungnya pengampunan, Naungan, Perlindungan _MU
Akhirilah hidup hamba, dengan membawa ridlo_MU dan khusnul khotimah,
Selamat dan aman dari segala kerisauan, kegelisahan, kesedihan dan keguncangan, terjepit, fitnah dan siksa di dalam kubur

YA Robb
Tambah_lah kecinta-an hamba
kepada Hadrotusy Syeikh Ahmad Asrory Nadi Al Ishaqi

Mursyid_ku yang mulia disisi_MU
Yang menuntun hamba dan memberi tongkat dalam kelam,
gelap dan gulita
Mursyid_ku yang mulia disisi_MU
Yang mengajak hamba yang sudah tua renta ini
Untuk mencintai_MU
Mencintai Rosul_Mu, Nabi Agung Sayyidina Muhammad SAW
Para Wali , para guru guru
Mursyid_ku yang mulia disisi_MU
memohonkan ampunan untuk umat_MU

Ya Robb ………………………
Hamba menangis karena dosa, salah, dloliim
Laa ilaaHha illa anta subhaanaka inni kuntu minadl-dlolimiin
Maha Lembut Dzat_MU
Dengan anugerah Maha Kasih Sayang_MU,
Agungnya pengampunan, naungan,
Perlindungan _MU

Ya Robb
Hamba bersujud …………………
Menutup wajah tua renta, bodoh dan kelabu
Malu berdetak detak
Di_atas bumi_milik_MU

SubhanaallaHh
Maqam Mursid_ku memancar beberapa titik mata air
jernih, tawar,
lidah ini berasa .....
minum air kelapa muda


Ya Robb
apa makna
rasa, jernih, tawar


Ya Robb
hanya engkau yang mengetahui yang ghoib

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan [yang teduh] dan [di sekitar] mata-mata air.
QS [77] : 41

Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air, Maka bertemu- lah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh Telah ditetapkan.
QS [54] : 12

[yaitu] mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
QS [83] : 28

Maka Terangkanlah kepada_KU tentang air yang kamu minum.
QS [56] : 68

Dan mereka berkata: "kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dan bumi untuk kami,
QS [ 17] : 90

Katakanlah: "Terangkanlah kepada_KU jika sumber air kamu menjadi kering; Maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu?".
QS [67] :30

Agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri [tanah] yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.
QS [25} : 49

Dan [Ingatlah] ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku Telah mengetahui tempat minumnya [masing-masing] [55]. makan dan minumlah rezki [yang diberikan] Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.
QS [2] : 60

[55] ialah sebanyak suku Bani Israil sebagaimana tersebut dalam
QS [7]:160

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga [taman-taman]
dan [di dekat] mata air-mata air [yang mengalir].
QS [15] : 45

Shaleh menjawab: "Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu.
QS [ 26] : 155

Untuk menjadi rezki bagi hamba-hamba [Kami], dan Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati [kering]. seperti Itulah terjadinya kebangkitan.
QS [50] : 11

Dan di antara tanda-tanda-Nya [ialah] bahwa kau lihat bumi kering dan gersang, Maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, Pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya DIA Maha Kuasa atas segala sesuatu.
QS [ 41] : 39

Sabtu, 28 November 2009

Rahasia, Manusia dan JinSesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syaitan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudharat sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah dan kepada Allah-lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakkal.
QS [58] : 10

Tidaklah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang ghaib.
QS [9] : 78

Apakah mereka mengira, bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya [Kami mendengar], dan utusan-utusan [Malaikat-malaikat] kami selalu mencatat di sisi mereka.
QS [43] : 80

Katakanlah: "Al Quran itu diturunkan oleh [Allah] yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi
QS [25] : 6

Dan Sesungguhnya kami Telah mencoba mengetahui [rahasia] langit, Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang Kuat dan panah-panah api,
QS [72] : 8

Katakanlah [hai Muhammad]: "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: Telah mendengarkan sekumpulan jin [akan Al Quran], lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami Telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan,
QS [72} : 1

19. Dan bahwasanya tatkala hamba Allah [Muhammad] berdiri menyembah-Nya [mengerjakan ibadat], hampir saja jin-jin itu desak mendesak mengerumuninya.
QS [72] : 19

Dan Sesungguhnya kami mengira, bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.
QS [72] : 5

[Dia adalah Tuhan] yang mengetahui yang ghaib, Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu.
QS [72} : 26

Dan Sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan [berita-beritanya]. tetapi sekarang[1524] barangsiapa yang [mencoba] mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai [untuk membakarnya.
QS [72} : 9
[1524] yang dimaksud dengan sekarang, ialah waktu sesudah nabi Muhammad s.a.w. diutus menjadi rasul.

Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu Hai manusia dan jin.
QS [55] : 31

Dari (golongan) jin dan manusia.
QS [114] : 6

Dan Dia menciptakan jin dari nyala api.
QS [ 55 ] : 15

Dan Kami Telah menciptakan jin sebelum [Adam] dari api yang sangat panas.
QS [15] : 27

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.
QS [ 51] : 56

Jumat, 27 November 2009

Lauh Mahfudz


Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya [pula], dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering,
melainkan tertulis dalam Kitab yang nyata [Lauh Mahfudz]
QS [6] : 59

[yaitu] orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang Telah kami rezkikan kepada mereka.
QS [22] : 35

Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu ??
QS [18] : 68

Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. dan Sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.
QS [16] : 96

[yaitu] orang-orang yang sabar dan Hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal.
QS [16] : 42

Dan orang-orang yang sabar Karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang Itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik),
QS [13] : 22

Maka Bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.
QS [70] : 5

Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar.
QS [41] : 35

Selasa, 24 November 2009

Takdir Lahir di Bumi Allah


Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.
QS [16] : 78

[yaitu] orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha luas ampunanNya. dan Dia lebih mengetahui [tentang keadaan] mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu ; Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.
QS [53] : 32

Maka Bersabarlah kamu [hai Muhammad] terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam [perut] ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah [kepada kaumnya].
QS [68] : 48

Do'a nenek & cucuDo'a[671] mereka di dalamnya ialah: "Subhanakallahumma"[672], dan salam penghormatan mereka ialah: "Salam"[673]. dan penutup doa mereka ialah: "Alhamdulilaahi Rabbil 'aalamin"[674].
QS [10] : 10

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu [menjadi] ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.
QS [9] : 103
[658] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda
[659] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Di antara orang-orang Arab Badwi itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya (di jalan Allah) itu, sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa rasul. Ketahuilah, Sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri [kepada Allah]. kelak Allah akan memasukan mereka kedalam rahmat (surga)Nya; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
QS [9] : 99

(yaitu) mereka yang beriman[13] kepada yang ghaib[14], yang mendirikan shalat[15], dan menafkahkan sebahagian rezki[16] yang kami anugerahkan kepada mereka.
QS [2] : 3

Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku[1326] akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina".
QS [40] : 60
[1326] yang dimaksud dengan menyembah-Ku di sini ialah berdoa kepada-Ku.

Senin, 23 November 2009

Mbok Lung Martilem


Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian [1417].
QS [51] : 19
[1417] Orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.

Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah [kepada orang miskin] sebelum pembicaraan itu,. yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh [yang akan disedekahkan] Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
QS [58] : 12

Bagi orang [miskin] yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa [yang tidak mau meminta],
QS [70] : 25

Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian [pula] kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan[1171]. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang
beruntung. QS [30] : 38